Hurtownia Roślin Sztucznych

Projekt UE

logo finansowanie z ue

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy DKM CONCEPT Sp. z o.o. na rynku zagranicznym”

 

Program Operacyjny Polska wschodnia 2014-2020

Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”

w ramach I Osi priorytetowej:

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

 

Nr umowy: POPW.01.02.00-18-0090/22-00

 

Krótki opis projektu:

W ramach projektu Wnioskodawca wybrał rynek docelowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na którym  zamierza wprowadzić usługi w zakresie projektowania i instalacji aranżacji przestrzeni zielonych z wykorzystaniem roślinności sztucznej i żywej. Zarówno wybór rynku, jak i produktów został określony po dokonaniu analiz konkurencyjności wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

W ramach projektu wyodrębniono zadania:

 1. Usługa doradcza związana z opracowaniem Modelu Biznesowego
 2. Usługa doradcza związana z przygotowaniem strategii marketingowej.
 3. Usługa doradcza związana z przygotowaniem kampanii promocyjnej – kampania w Internecie
 4. Usługa doradcza w zakresie zaprojektowania dedykowanej aplikacji internetowej wspierającej

Promocję usług

 1. Usługa wykonania tłumaczeń (treści na arabskojęzyczną stronę internetową, materiały promocyjne, instrukcje, regulaminy)
 2. Usługa w zakresie wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych – katalogi, ulotki, gadżety

promocyjne

 1. Usługa w zakresie wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych – sesje zdjęciowe
 2. Doradztwo w zakresie obsługi kanału otoczenia formalno – prawnego umożliwiającego wejście na rynek ZEA
 3. Udział w Misjach Gospodarczych

 

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest realizacja założeń nowego modelu biznesowego, który pozwoli firmie przygotować się do efektywnego wejścia na rynek ZEA, a także zbudować pozycję, jako wiarygodnego oraz rzetelnego partnera. Uruchomienie arabskojęzycznej stronny www oraz udział w misjach gospodarczych na terenie ZEA, przyczyni się do budowania świadomości marki firmy na nowym rynku, umożliwi zaprezentowanie oferowanych usług oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami. Rynek ZEA stanowi priorytet dla firmy w zakresie internacjonalizacji.

Celem firmy, po przeprowadzeniu zaplanowanych działań i osiągnięciu związanych z tym wskaźników, będzie zainicjowanie oraz systematyczne zwiększanie przychodów ze sprzedaży eksportowej. Projekt,

przyczyni się do ekspansji firmy na rynku docelowym również dzięki realizacji usług doradczych, marketingowych, a także poprzez udział w misjach gospodarczych

 • Wartość projektu ogółem: 648 087,00 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 526 900,00 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 447 865,00 PLN
Wybierz pola, które mają być pokazane.
 • Obraz
 • SKU
 • Ocena
 • Cena
 • Zapas
 • Dostępność
 • Dodaj do koszyka
 • Opis
 • Treść
 • Waga
 • Wymiary
 • Dodatkowe informacje
Kliknij na zewnątrz, aby ukryć pasek porównania
Porównaj